Nieodpłatne udostępnianie pracownikom miejsc parkingowych na terenie firmy nie jest nieodpłatnym świadczeniem, nawet gdy cała okolica jest objęta strefą płatnego parkowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o firmę, która w ewidencji środków trwałych ujęła trzy firmowe parkingi, niestrzeżone i bezpłatne, czynne w określonych dniach i godzinach. Pracownik może parkować po przydzieleniu mu lub wylosowaniu konkretnego, oznaczonego stanowiska parkingowego oraz po zapoznaniu się z regulaminem.
Firma podkreśliła, że w okolicy nie funkcjonuje strefa płatnego parkowania, w związku z tym pracownicy mogą zostawić samochód bezpłatnie również na okolicznych placach i ulicach. Zmieni się to jednak od 2021 r., gdy okolica zostanie włączona w strefę płatnego parkowania. Wskutek tego miejsca parkingowe udostępniane przez firmę będą dla jej pracowników jedynymi miejscami bezpłatnymi.
Firma spytała więc, czy od przyszłego roku nieodpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanie się dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, a jeśli tak, to czy jego wartość należy ustalać na podstawie cen rynkowych.
Sama była zdania, że przychód u pracowników nie powstanie. Podkreśliła, że miejsca parkingowe są elementem firmowej infrastruktury i parkingi będą funkcjonowały bez względu na to, czy pracownicy będą z nich korzystać, czy nie będą.
Dyrektor KIS potwierdził jej stanowisko. Wyjaśnił, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby lub podmiotu. Natomiast w tej sprawie – jak stwierdził – firma nie udostępnia swoim kosztem parkingu na rzecz pracowników.
Wyjaśnił, że skoro miejsca parkingowe są elementem infrastruktury wykorzystywanym przez spółkę na potrzeby wykonywanej działalności i parkingi będą funkcjonowały bez względu na to, czy pracownicy będą z nich korzystać, to trudno przypisać konkretną wartość ewentualnego przychodu, jaki miałby osiągnąć pracownik z tytułu umożliwienia mu parkowania na parkingu należącym do pracodawcy.
Argumentem przemawiającym za brakiem przychodu był również brak stosunku zobowiązaniowego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w zakresie konieczności udostępnienia miejsc parkingowych. Nie można zatem mówić, że po stronie pracownika powstaje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe – stwierdził dyrektor KIS.
Za bez znaczenia uznał to, że od 2021 r. okolica stanie się strefą płatnego parkowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.849.2020.1.DJ