Przewiduje to opublikowany wczoraj projekt nowelizacji różnych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
Zakłada on, że poszczególne usługi będą udostępniane stopniowo, aż do września 2022 r.

Indywidualne konto

Reklama
Dostęp do indywidualnego konta podatnicy otrzymają już na przełomie stycznia i lutego 2021 r., co zbiegnie się z kolejną odsłoną usługi Twój e-PIT.
Idea zmian jest bowiem taka, że każdy podatnik ma mieć swoje e-konto dla celów podatkowych. Po zalogowaniu będzie mógł załatwić przez internet sprawy urzędowe dotyczące zobowiązań wobec fiskusa. W uzasadnieniu projektu napisano głównie o PIT, CIT i VAT. Szczegółowo rodzaje spraw, które będzie można załatwić w e-Urzędzie Skarbowym, określi minister finansów w rozporządzeniu.

Reklama
W jednym miejscu zostanie też zgromadzony komplet informacji, które urząd skarbowy zebrał o podatniku, w tym zarówno o złożonych przez niego dokumentach oraz o dokumentach wysłanych do niego przez urząd skarbowy. Na koncie będzie można też sprawdzić saldo rozliczeń i status poszczególnych spraw.
Będzie ono przyporządkowane do osoby fizycznej (nie będą mieć go np. firmy). Jeżeli więc dana osoba występuje w różnych rolach: podatnika, płatnika i pełnomocnika, to do każdej z nich będzie miała udostępniony komplet informacji.
Swoje konta będą też mieć komornicy i notariusze. Ich uprawnienia będą automatycznie weryfikowane przez fiskusa, bo w systemie znajdą się informacje udostępnione przez Krajową Radę Notarialną i Krajową Radę Komorniczą.
Za pomocą indywidualnego konta podatnik będzie mógł też złożyć wymagane wnioski w celu uzyskania niektórych niezbędnych zaświadczeń.

Na razie bez zapłaty

W przyszłości ma się też pojawić możliwość automatycznej zapłaty podatku. W tym celu resort finansów prowadzi już rozmowy z bankami.
Katalog wszystkich czynności, które będzie można zrealizować za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy, zostanie uszczegółowiony w przyszłości w specjalnym rozporządzeniu.
Podsumowując, cały internetowy system tworzony przez KAS ma posłużyć do dwustronnej komunikacji organów skarbówki z podatnikami. Będzie także w języku migowym i w niektórych językach obcych. Ma być to komunikacja maksymalnie uproszczona i kompleksowa.

Inne usługi

Sam serwis e-Urząd Skarbowy, w ramach którego funkcjonować będzie indywidualne konto podatnika, ma zastąpić działający obecnie Portal Podatkowy.
W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Finansów tłumaczy, że tworzony serwis posłuży pięciu grupom „interesariuszy”: podatnikom, płatnikom, profesjonalnym pełnomocnikom, komornikom i notariuszom. Przykładowo komornicy uzyskają automatyczny dostęp do informacji zgromadzonych przez fiskusa np. w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.
Skorzystają też na tym, że powstanie jednolity, ustrukturyzowany wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Ma to ułatwić proces egzekucji zaległości.
Komornicy i inni „interesariusze” fiskusa będą też w łatwy sposób otrzymywać odpowiedzi na złożone przez nich zapytania. Po zalogowaniu w e-Urzędzie Skarbowym i złożeniu wniosku o informację zostanie automatycznie wygenerowana odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Odpowiedź ta będzie dostępna do pobrania i wydruku w e-Urzędzie Skarbowym.
– Trudno nie pochwalić resortu finansów za pomysł wdrożenia rozwiązań, które ułatwią skarbówce funkcjonowanie w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. Diabeł jednak, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Ministerstwo musi przekonać do idei projektu zwykłych ludzi i zadbać o osoby wykluczone cyfrowo. W mojej ocenie wymaga to szeroko zakrojonej kompanii informacyjnej – komentuje Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – w konsultacjach