Tylko w tej drugiej sytuacji fiskus, w razie przegranej, czyli uchylania decyzji, zwraca koszty egzekucyjne. Dlatego – co może zabrzmieć paradoksalnie, a na co zwraca uwagę jeden z naszych ekspertów (patrz ramka) – lepsza jest sytuacja procesowa osób, które ewentualnie weszły w spór z organami podatkowymi. W ich przypadku, po uchyleniu przez sąd wadliwej decyzji, powinny zostać zwrócone również pobrane koszty egzekucyjne.

Nie było decyzji, była korekta