Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad drugim pakietem uproszczeń podatkowych tzw. Slim VAT 2. Nowe rozwiązania chce zaprezentować na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku - poinformował na wtorkowej konferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski.

“Drugi pakiet uproszczeń Slim VAT 2 jest obecnie w konsultacjach wewnętrznych i mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość zaprezentowania go najpóźniej na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku” - powiedział Sarnowski.

Pierwszy pakiet uproszczeń, czyli Slim VAT został we wtorek podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ta nowela obejmuje rozwiązania dot. uproszczenia rozliczania tego podatku. Mają one wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

Kancelaria Prezydenta RP wyjaśniła we wtorek cele wprowadzenia nowelizacji. Wskazano na rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług.

Poinformowano, że nowela przewiduje także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Zmiany służące uproszczeniu rozliczania VAT polegają m.in. na: wydłużeniu terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów; wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego; stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.