Zmiany są konieczne głównie ze względu na nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów spółek kapitałowych, zwanego potocznie estońskim CIT. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. poz. 2122).
Nowy formularz