Ministerstwo Finansów przygotowało po raz kolejny nowe wzory formularzy PIT-4R i PIT-8AR, które będą stosowane do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Będzie też nowy wzór PIT-11, ale będzie miał on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Już raz, niespełna dwa miesiące temu, zostały określone nowe wzory formularzy PIT-4R i PIT-8AR. Minister finansów zrobił to w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940). Wtedy formularze te dostosowano m.in. do zmiany umożliwiającej wpłatę zaliczek na PIT pobranych przez płatników w marcu br. ‒ do 20 sierpnia 2020 r., w kwietniu ‒ do 20 października, i w maju – do 20 grudnia.
Jednak z powodu drugiej fali pandemii COVID-19 minister umożliwił późniejszą wpłatę kolejnych zaliczek na PIT, tym razem za październik ‒ do 20 maja 2021 r., za listopad ‒ do 20 czerwca 2021 r., a za grudzień ‒ do 20 lipca 2021 r. Wynika to z rozporządzenia z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników podatku dochodowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku (Dz.U. poz. 2054).
Dlatego potrzebna była kolejna zmiana formularzy PIT-4R i PIT-8AR. Z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia wynika, że w części D tych druków pojawią się kolejne trzy pola dla płatników, którzy skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na PIT za październik, listopad i grudzień 2020 r. Jeżeli przedsiębiorca je zakreśli, wówczas fiskus będzie wiedział, że płatnik skorzystał z preferencji i nie należy naliczać mu odsetek za zwłokę.
Projekt przewiduje też nowy wzór PIT-11, ale będzie miał on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2021 r. Zmiany w tym formularzu związane są z rozszerzeniem możliwości stosowania preferencji „zero PIT dla młodych”, przewidzianej dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Od przyszłego roku z preferencji tej będą mogły korzystać również młode osoby osiągające przychody z tytułu praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja z 28 listopada 2020 r. ustawy o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Zostanie to uwzględnione w części E i G nowego druku PIT-11.
Niewielkie zmiany mają być wprowadzone także do informacji IFT-1/IFT-1R.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT – w konsultacjach