Już raz, niespełna dwa miesiące temu, zostały określone nowe wzory formularzy PIT-4R i PIT-8AR. Minister finansów zrobił to w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940). Wtedy formularze te dostosowano m.in. do zmiany umożliwiającej wpłatę zaliczek na PIT pobranych przez płatników w marcu br. ‒ do 20 sierpnia 2020 r., w kwietniu ‒ do 20 października, i w maju – do 20 grudnia.
Jednak z powodu drugiej fali pandemii COVID-19 minister umożliwił późniejszą wpłatę kolejnych zaliczek na PIT, tym razem za październik ‒ do 20 maja 2021 r., za listopad ‒ do 20 czerwca 2021 r., a za grudzień ‒ do 20 lipca 2021 r. Wynika to z rozporządzenia z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników podatku dochodowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku (Dz.U. poz. 2054).