Planowana na 8 lipca rozprawa, na której TK miał się zająć jednym z przepisów w ustawie o PIT dotyczącym nieujawnionych dochodów, została odwołana. Nowy termin rozprawy nie jest jeszcze znany.

To ważna wiadomość dla osób, którym fiskus wymierzył drakoński, 75-proc. podatek od nieujawnianych dochodów po 2006 roku. Jeżeli bowiem TK uzna sposób szacowania nieujawnionych dochodów określony w art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, za niekonstytucyjny, osoby te będą mogły odzyskać zapłacony podatek.

Przepisy pozwalają w takim przypadku złożyć wniosek o wznowienie postępowań zakończonych decyzją ostateczną. Podatnicy mają na to miesiąc od momentu opublikowania orzeczenia trybunału. Złożenie wniosku w tym terminie otworzy drogę do uchylenia wcześniejszej decyzji.

Z kolei w przypadkach, w których sprawy zakończyły się już przegraną w sądzie, będzie można złożyć skargę o wznowienie postępowania sądowego. Podatnik będzie miał na to trzy miesiące od momentu opublikowania orzeczenia TK.

Zdaniem ekspertów jest bardzo prawdopodobne, że TK uzna niekonstytucyjność przepisu będącego podstawą do wymierzenia podatnikom 75-proc. podatku. 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09) TK uznał już bowiem za niekonstytucyjny art. 20 ust. 3 ustawy o PIT tylko w odniesieniu do lat 1998–2006. A przepis obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. jest analogiczny.