Klub sportowy, który przekaże części fanów darmowe wejściówki, nie musi naliczać podatku od takiej usługi – potwierdziła bydgoska izba skarbowa. Takie darmowe przekazanie biletów jest bowiem powiązane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez klub.

Interpretację wydano w związku z działalnością klubu koszykarskiego, który przekazywał darmowe bilety głównie dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych, a ci rozdawali je uczniom. Klub nie otrzymywał w zamian żadnego świadczenia wzajemnego.

Przedstawiciele klubu postanowili zapytać izbę skarbową czy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) klub będzie musiał naliczyć podatek od towarów i usług od nieodpłatnego przekazania biletów (i umożliwienia wstępu na mecz). Przytoczony przepis nakazuje opodatkować taką czynność, jeśli nie jest ona związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Klub podkreślił, że przekazuje darmowe bilety, aby zwiększyć zainteresowanie rozgrywanymi meczami i docelowo zwiększyć liczbę widzów. Jest to więc czynność związana z jego działalnością gospodarczą, a więc zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nie powinna pociągać za sobą obowiązku naliczenia podatku. Te argumenty w całości potwierdziła izba skarbowa.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 maja 2014 r. (nr ITPP1/443-225/14/BS)