Bank powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od renty powypadkowej wypłacanej z Niemiec – potwierdziła bydgoska izba skarbowa.
Chodziło o polskiego podatnika, który uległ wypadkowi podczas pracy w Niemczech. Stwierdzono u niego 50-proc. uszczerbek na zdrowiu i przyznano rentę wypadkową na czas nieokreślony, w miesięcznej wysokości 416,10 euro. Świadczenie to jest wypłacane przez branżową organizację przedsiębiorstw i nie pochodzi z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych.
Podatnik otrzymywał na konto bankowe pieniądze pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Spytał izbę skarbową, czy renta faktycznie powinna być opodatkowana w Polsce. Uważał, że nie, skoro wypłaca ją organizacja branżowa, pełniąca funkcję zakładu ubezpieczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy.
Izba skarbowa odpowiedziała, że bank postępuje prawidłowo. Wskazała, że zgodnie z art. 18 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wszelkie renty i emerytury otrzymywane przez polskiego rezydenta podatkowego podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek przewidziano dla świadczeń wypłacanych z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych. Te są opodatkowane tylko za granicą.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 kwietnia 2014 r. (nr ITPB2/415-95/14/MN).