Kosmetyczka może rozliczać się z fiskusem z dochodów w formie zryczałtowanej – potwierdziła poznańska izba skarbowa.

Izba wyjaśniła, że przeszkodą dla takiego opodatkowania nie są usługi żelowania paznokci. Interpretacja została wydana na wniosek podatniczki, którą poinformowano w urzędzie skarbowym, że ze względu na wykonywanie usług żelowania paznokci nie może ona korzystać z karty podatkowej. Informacja ta okazała się błędna - poznańska izba wyjaśniła, że żelowanie paznokci należy potraktować jako integralną częścią kompleksowej usługi kosmetycznej.

Podatniczka spełniała pozostałe warunki wymagane przy karcie podatkowej, określone w art. 23 i 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - między innymi nie zatrudniała innych pracowników i nie prowadziła dodatkowej działalności gospodarczej - co oznacza, że miała prawo rozliczać się z fiskusem z dochodów w formie zryczałtowanej.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2014 r., nr ILPB1/415-155/14-2/IM