Już za rok będzie można nieodpłatnie przeglądać i sporządzać wydruki z Rejestru Zastawów Skarbowych. Ministerstwo Finansów planuje otworzyć dostęp do niego przez internet.
Obecnie równolegle funkcjonują rejestry zastawów prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych (właściwych miejscowo dla podatników, których rzeczy zostały obciążone) i zbiorczy – Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych (CRZS) zawierający informacje o zastawach z całego kraju, obsługiwany przez ministra finansów.
– Rejestry te nie są jawne i publicznie dostępne. Aby dowiedzieć się, czy jakaś rzecz, np. samochód, nie jest obciążona zastawem skarbowym, trzeba złożyć odpłatny wniosek o wypis – mówi Marcin Górski, adwokat, doradca podatkowy z Kancelarii Górski, Grzyb.