Do Sejmu trafiły cztery rządowe projekty ustaw o ratyfikacji umów podatkowych, które w ubiegłym roku Polska podpisała z Kajmanami, Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA).

Pierwszy trzy projekty to porozumienia o wymianie informacji w sprawach podatkowych zgodne ze standardami wymaganymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Ostatni projekt to natomiast protokół zmieniający porozumienie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jakie Polska podpisała z ZEA w 1993 r. Wynika z niego, że nasz kraj, w celu unikania podwójnego opodatkowania, będzie stosował metodę odliczenia proporcjonalnego, a nie - jak dotychczas - wyłączenia z progresją. Zdaniem Ministerstwa Finansów taka zmiana „…skutecznie chroni podatników przed podwójnym opodatkowaniem tego samego dochodu, lecz znacznie ogranicza możliwości instrumentalnego, tj. bez rzeczywistego uzasadnienia gospodarczego, stosowania postanowień umowy w celu uniknięcia lub zminimalizowania opodatkowania”.

Protokół zmienia także definicję należności licencyjnych, która obejmie także wypłaty za używanie albo prawo do używania jakichkolwiek praw autorskich, w tym także praw do oprogramowania komputerowego. Do umowy dodana zostanie też m.in. klauzula nieruchomościowa.