Spółka cywilna montująca stalowe bramy płaci VAT według zasad ogólnych – stwierdziła bydgoska izba skarbowa.
Wyjaśniła, że mechanizm odwrotnego obciążenia mógłby mieć zastosowanie, tylko wtedy, gdyby ustawa o VAT przewidywała go dla ostatecznego produktu.
O interpretację wystąpiła spółka cywilna zajmująca się m.in. dostawą i montażem bram ogrodzeniowych. Niektóre elementy bram (m.in. druty i pręty) są wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jako podlegające zasadzie odwrotnego obciążenia.
Spółka spytała izbę skarbową, czy na wystawianych fakturach może stosować jedną stawkę VAT, dotyczącą całej usługi budowlano-montażowej, czy dla niektórych elementów musi stosować mechanizm odwrotnego obciążenia.
Była zdania, że skoro świadczy usługę kompleksową, to powinna na fakturach stosować jedną stawkę podatku. Wskazała, że elementy podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia są częścią sprzedawanej bramy i w związku z tym procedura ta nie może mieć zastosowania.
Potwierdziła to izba skarbowa. Odpowiedziała, że sprzedaż bram ogrodzeniowych, niezależnie od tego, czy z montażem, czy bez, nie jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy ich nabywcami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i gdy bramy kupują osoby nieprowadzące takiej działalności.
Izba wyjaśniła, że odwrotne obciążenie mogłoby być stosowane tylko wtedy, gdyby załącznik nr 11 dotyczył finalnych wyrobów (w tym wypadku bram ogrodzeniowych), a nie ich części składowych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 kwietnia 2014 r., nr ITPP3/443-30/14/MD.