Artystka prowadząca działalność gospodarczą może powiązać z nią przychody uzyskane z majątkowych praw autorskich – przyznała warszawska izba skarbowa w interpretacji.

Jej stanowisko zgodne jest z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 5 marca 2014 r. dotyczącymi sposobu rozliczania z PIT przychodów osiąganych z praw autorskich przez twórców-przedsiębiorców. Wcześniej izby skarbowe wydawały wiele interpretacji, które na rozliczanie takiego wynagrodzenia w ramach firmy nie pozwalały

W sprawie chodziło o piosenkarkę prowadzącą działalność gospodarczą od stycznia 2013 r. Wynagrodzenie uzyskiwała z opłat za wykonywanie koncertów muzycznych, za udział w kampaniach reklamowych jak też tantiem wypłacanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi takie jak ZAiKS. Postanowiła zapytać izbę skarbową w jaki sposób powinna rozliczyć się z PIT. Sama uważała, że przychody osiągnięte przed datą rejestracji jako przedsiębiorca powinny być uznane za pochodzące z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast te osiągnięte po styczniu 2013 r., kiedy zarejestrowała działalność gospodarczą powinna móc mieć prawo rozliczyć w ramach firmy.

Takie stanowisko poparła izba skarbowa. Przyznała, że jeśli podatnik osiągnie jako przedsiębiorca wynagrodzenie z rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi to może go powiązać z innymi przychodami z działalności gospodarczej. W przypadku piosenkarki dotyczy to wynagrodzenia osiągniętego po styczniu 2013 r., kiedy zarejestrowała firmę.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2014 r. (nr IPPB1/415-3/14-2/ES)