Interpretacja dotyczy przedsiębiorcy, który miał połowę udziałów w spółce jawnej. Druga należała do wspólnika, który zmarł 5 lipca 2013 r. Po jego śmierci przedsiębiorca razem z synem zmarłego wystąpili do sądu z wnioskiem o likwidację spółki. Likwidator rozpoczął wyprzedawanie majątku firmowego.
W związku z tym przedsiębiorca spytał izbę skarbową, czy nadal powinien płacić podatek od połowy dochodu likwidowanego podmiotu. Był tego zdania, ponieważ nie dziedziczył po zmarłym i nadal miał w likwidowanej spółce 50 proc. udziałów. Druga połowa miała być dziedziczona przez dzieci zmarłego.
Izba skarbowa potwierdziła, że do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorca powinien się rozliczać z podatku od dochodów zgodnie z art. 8 ustawy o PIT, czyli proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 marca 2014 r., nr IBPBI/1/415-1291/13/AB.