Przedsiębiorcy, którzy sprzedają działki niewprowadzone do ewidencji środków trwałych, ale używane dla celów działalności gospodarczej, zapłacą VAT – wyjaśniła łódzka Izba Skarbowa.

Chodziło o małżeństwo prowadzące spółkę cywilną. Małżonkowie nabyli w 2005 r. dwie działki gruntowe na których wybudowali budynek magazynowy. W budynku urządzono hurtownię przędzy, z której korzystała spółka cywilna. Małżonkowie nie zdecydowali się w tamtym okresie na wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych i dokonywanie od niej odpisów amortyzacyjnych.

Po latach z uwagi na złą sytuację w branży właściciele postanowili sprzedać działkę. Sądzili, że transakcji dokonają jako osoby prywatne i w związku z tym nie będzie ona podlegała VAT. Postanowili jednak upewnić się i wystąpić o interpretację do izby skarbowej. A ta nakazała zapłatę daniny.