Przedsiębiorcy, którzy sprzedają działki niewprowadzone do ewidencji środków trwałych, ale używane dla celów działalności gospodarczej, zapłacą VAT – wyjaśniła łódzka Izba Skarbowa.

Chodziło o małżeństwo prowadzące spółkę cywilną. Małżonkowie nabyli w 2005 r. dwie działki gruntowe na których wybudowali budynek magazynowy. W budynku urządzono hurtownię przędzy, z której korzystała spółka cywilna. Małżonkowie nie zdecydowali się w tamtym okresie na wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych i dokonywanie od niej odpisów amortyzacyjnych.

Po latach z uwagi na złą sytuację w branży właściciele postanowili sprzedać działkę. Sądzili, że transakcji dokonają jako osoby prywatne i w związku z tym nie będzie ona podlegała VAT. Postanowili jednak upewnić się i wystąpić o interpretację do izby skarbowej. A ta nakazała zapłatę daniny.

Urzędnicy przypomnieli, że każda osoba fizyczna, która wykorzystuje nieruchomości dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, powinna być uznany za podatnika VAT. Izba powołała się także na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 października 1995 r. z którego wynika, że majątek prywatny nie może być przeznaczony, ani wykorzystywany, dla potrzeb działalności gospodarczej. Skoro zaś nieruchomość była cały czas wykorzystywana w działalności spółki cywilnej to jej sprzedaż będzie podlegać VAT, a małżonkowie będą działać jako podatnicy tej daniny – podsumowała izba.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 marca 2014 r. (nr IPTPP2/443-966/13-4/JS)