Pośredniczący podmiot węglowy nie musiał w stanie prawnym obowiązującym do 20 września 2013 r. posiadać potwierdzenia od odbiorcy – orzekł sąd.
Wyrok dotyczy spółki, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży węgla (CN 2701) jako pośredniczący podmiot węglowy. Jej odbiorcami były m.in. inne firmy posiadające status pośredniczącego podmiotu węglowego, jak również jednostki korzystające ze zwolnienia określonego w art. 31a ustawy o podatku akcyzowym (np. zużywające węgiel gospodarstwa domowe).
Do przemieszczanych wyrobów węglowych spółka każdorazowo dołączała dokument dostawy. Zdarzało się jednak, że nie otrzymywała go z powrotem. W związku z tym spytała izbę skarbową, czy będzie mogła stosować zwolnienie na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.), jeśli odbiorca nie potwierdzi jej dokumentu dostawy albo w ogóle dokument ten do niej nie wróci.