Przedsiębiorca, który zamierza sprzedać samochód z jednym rzędem siedzeń, o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, musi najpierw zrobić dodatkowe badania techniczne.
To konieczne, aby mógł odliczyć cały VAT od wydatków eksploatacyjnych poniesionych po 31 marca, a przed sprzedażą. Przepisy, które weszły w życie 1 kwietnia, umożliwiają bowiem preferencyjne odliczenie dla pojazdów z jednym rzędem siedzeń (np. z otwartą częścią lub nadwoziem przeznaczonym do przewozu ładunków) kupionych przed tą datą, pod warunkiem że zostanie powtórzone badanie techniczne. Wymóg ten trzeba spełnić najpóźniej przed 1 lipca 2014 r. Podatnik nie jest z niego zwolniony, jeżeli wcześniej sprzeda auto. W takiej sytuacji musi zrobić badania jeszcze przed zbyciem pojazdu.
Ustawodawca przewidział wyjątek od tych zasad. Zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla samochodów z jednym rzędem siedzeń, zaklasyfikowanych do pojazdów typu wielozadaniowy lub van, zachowują swoją ważność. W takiej sytuacji nie trzeba robić nowych badań. Ma to zastosowanie tylko wówczas, gdy pojazd nie został zmodyfikowany w taki sposób, który uniemożliwia pełne odliczenie.