Opublikowany został projekt zmian przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, który ma dostosować polskie prawo do zmian jakie czekają unijnych przedsiębiorców od przyszłego roku.

Zmiany dotkną przedsiębiorców, którzy świadczą usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE. Dziś są one opodatkowane w państwie siedziby przedsiębiorcy. Po zmianach powinny podlegać daninie w kraju zamieszkania bądź pobytu konsumenta. Oznacza to, że przedsiębiorcy musieliby się rejestrować dla celów VAT w każdym z państw unijnych, z którego pochodzą nabywcy ich usług. Aby tego uniknąć KE zdecydowała o fakultatywnym umożliwieniu im szerszego korzystania z punktu kompleksowej obsługi handlu transgranicznego w UE.

O zmianach w VAT można przeczytać więcej tutaj

Rząd spodziewa się uchwalić projekt w trzecim kwartale 2014 r.