Senat proponuje, aby podatnicy, którzy posiadają nieruchomości, nie byli w gorszej sytuacji w sporze z fiskusem. Jak wszyscy inni, także oni muszą mieć prawo do przedawnienia podatków.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), który przygotowała senacka komisja ustawodawcza. Senat zajął się problemem, ponieważ dziś ten, kto nie ma nieruchomości, za zaległości podatkowe odpowiada tylko przez 5 lat. Ten zaś, który je posiada, może odpowiadać w praktyce przez całe życie.
Osobom czy firmom, którym organy podatkowe zajęły nieruchomości (zabezpieczyły hipoteką przymusową), nie przysługuje bowiem prawo do przedawnienia podatkowego. Dotyczy to także właścicieli samochodów, posiadaczy środków na rachunku bankowym czy papierów wartościowych. Fiskus może ustanowić na takim majątku zastaw skarbowy (o ile jego wartość wynosi co najmniej 12,4 tys. zł).