Otrzymywanie dodatku energetycznego nie będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych – wynika z opublikowanego rozporządzenia Ministra Finansów.

Osoby, którym przysługuje zasiłek mieszkaniowy, mogą od stycznia br. korzystać również z tzw. dodatku energetycznego, a więc dopłaty do cen prądu. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. z 2013 r. poz. 963) wysokość dodatku energetycznego dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej do 30 kwietnia 2014 wynosi odpowiednio:

- 11,36 zł dla gospodarstwa jednoosbowego;
- 15,77 zł – jeżeli gospodarstwo domowe liczy od 2 do 4 osób;
- 18,93 zł – dla gospodarstw domowych powyżej 4 osób.

Kto może się starać o przyznanie dodatku energetycznego

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 401) zwalnia beneficjentów dodatku energetycznego z obowiązku zapłaty PIT od przyznanej im dopłaty. Wcześniej z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolniono wnioski, które należy złożyć do opieki społecznej, starając się o uzyskanie dodatku energetycznego.

Rozporządzenie zwalniające dodatek energetyczny z PIT wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia.