Darczyńca może zastrzec w umowie, że przekazanie pieniędzy jest związane ze spełnieniem jakiegoś warunku. Nie wstrzymuje to jednak obowiązku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Inaczej przepadnie zwolnienie.
Przekonała się o tym czytelniczka, której rodzice darowali dużą kwotę na zakup mieszkania. W aneksie do umowy zastrzegli, że jeśli do końca 2012 r. mieszkanie nie zostanie kupione, to oni odwołują darowiznę.
Pieniądze trafiły na konto córki, za które kupiła mieszkanie, a następnie zgłosiła darowiznę w urzędzie skarbowym. Ten uznał jednak, że zgłoszenie było spóźnione, bo półroczny termin na zgłoszenie należy liczyć od daty otrzymania darowizny, a nie od zakupu mieszkania (czyli ziszczenia się warunku zapisanego w umowie). Z tego powodu wszczął postępowanie podatkowe.