Członek spółdzielni niemający prawa własności nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeśli zwrócone mu pieniądze przeznaczy na własne cele mieszkaniowe – stwierdziła łódzka izba skarbowa.
Interpretacja dotyczy podatniczki, która w marcu 2006 r. nabyła spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego i stała się członkiem spółdzielni. Miesiąc później wniosła wkład mieszkaniowy w wysokości prawie 34 tys. zł.
W 2013 r. spółdzielcze prawo do lokalu wygasło, a spółdzielnia, zgodnie z art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wypłaciła kobiecie zwaloryzowaną wartość wkładu mieszkaniowego w wysokości ponad 132 tys. zł. Podatniczka kupiła za te pieniądze upatrzony przez siebie lokal.
W 2014 r. otrzymała od spółdzielni informację PIT-8C, z której wynikało, że zwrócony wkład jest dla niej przychodem. Spytała więc izbę skarbową, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, skoro całą otrzymaną kwotę przeznaczyła w ciągu dwóch lat na zakup mieszkania własnościowego. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz 21 ust. 25 ustawy o PIT, z których wynika zwolnienie dla kwot wydatkowanych na własne cele mieszkaniowe.
Izba skarbowa odpowiedziała, że w tym wypadku ulga nie przysługuje. Jest ona przewidziana tylko dla właścicieli nieruchomości, a podatniczce przysługiwało jedynie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
Izba dodała, że wprawdzie cały zwrot wkładu mieszkaniowego jest dla podatniczki przychodem (z innych źródeł), to nie w całości podlega on opodatkowaniu. Podatniczka może bowiem skorzystać ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że wolne od daniny są przychody otrzymane w związku ze zwrotem m.in. wkładów w spółdzielni – do wysokości, w jakiej zostały wniesione.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 lutego 2014 r., nr IPTPB2/415-721/13-5/KKu.