Opodatkowane jest nie tylko objęcie certyfikatów w funduszu inwestycyjnym, lecz także ich późniejsza sprzedaż – uznał ostatnio NSA. Nie wszyscy sędziowie podzielają jednak ten pogląd.
W piątkowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do linii orzeczniczej, zgodnie z którą wniesienie akcji czy udziałów spółki kapitałowej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) i objęcie w zamian certyfikatów inwestycyjnych jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Ma go rozliczyć ta osoba czy firma, która je otrzymuje.
Sąd zajął się dwiema analogicznymi sprawami. W jednej certyfikaty obejmowała spółka, w drugiej osoba fizyczna. W obu przypadkach sąd zgodził się z warszawską izbą skarbową, że wniesienie papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą.