Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Jak realizacja tego warunku wygląda w praktyce?
Konieczność akceptacji stosowania faktur elektronicznych przez nabywcę jest dość oczywista. Przede wszystkim musi on być przygotowany do konieczności wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej, co dla zaskakująco dużej grupy przedsiębiorców wciąż stanowi problem. Z akceptacją stosowania e-faktur wiążą się pewne praktyczne aspekty, takie jak konieczność podania wystawcy adresu poczty elektronicznej czy zapewnienie technicznej możliwości przechowywania faktur w formie elektronicznej.
Przedsiębiorca musi uzyskać akceptację od każdego nabywcy, któremu chciałby wystawiać faktury w formie elektronicznej. Ustawa o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie wprowadza natomiast żadnych wymogów dotyczących formy i treści takiej akceptacji. Oznacza to, że można tego dokonać w dowolny sposób. W praktyce także zapłata należności wynikającej z faktury elektronicznej również stanowi taką akceptację.