Aby firma mogła skorzystać ze zwolnienia niszczonego piwa lub cydru z akcyzy, podczas likwidacji napojów muszą być obecni celnicy, którzy podpiszą odpowiedni protokół – przypomniała poznańska izba skarbowa w interpretacji.

Przedsiębiorca zajmował się produkcją piwa i cydru w składzie podatkowym. Część z napojów w trakcie tego procesu stawała się niezdatna do spożycia bądź dalszych przeróbek, więc był zmuszony je zniszczyć za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego. Przedsiębiorca za każdym razem informował celników o takiej konieczności, ale ci nie zawsze byli obecni podczas likwidacji napojów, a protokół zniszczenia piwa i cydru w takim wypadku podpisywali tylko jego przedstawiciele. W związku z tym nabrał wątpliwości, czy może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie par. 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212 z późn. zm.).

Uważał, że tak, skoro przepis nakazuje podpisanie protokołu przez urzędników celnych obecnych przy niszczeniu piwa. Jeśli jednak nie zjawią się na miejscu mimo ich prawidłowego zawiadomienia, to nie ma też obowiązku, aby podpisywali protokół – argumentował przedsiębiorca. Z błędu wyprowadziła go izba skarbowa. Wyjaśniła, że z przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień jasno wynika, że urzędnicy celni muszą być obecni przy niszczeniu piwa lub cydru i mają obowiązek podpisać odpowiedni protokół, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z preferencji podatkowej. Jeśli tego nie uczynią, nie ma mowy o zwolnieniu.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2014 r. nr ILPP3/443-98/13-2/TK