Przedsięwzięcie związane jest z embargiem, jakie Rosja nałożyła na import polskich produktów. Właśnie dlatego polscy politycy i przedsiębiorcy zaczęli namawiać Polaków do kupowania i konsumpcji krajowych owoców i warzyw w szczególności jabłek. Jednak jak podkreślają wnioskodawcy to na rządzących, a nie obywatelach, leży obowiązek ułatwienia zbytu tych towarów, poprzez zmiany w prawie.

Dlatego przedstawiciele partii Demokracja Bezpośrednia postulują zniesienie akcyzy na cydr. Jak twierdzą, na taką zmianę przyzwala art. 13. ust. 3. Dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.