Taka zmiana została zaproponowana w projekcie założeń do nowelizacji ordynacji podatkowej. Rozwiązanie będzie miało zastosowanie chociażby w przypadku zagadnień dotyczących opodatkowania i stawki VAT, obowiązków płatnik – podatnik w podatkach dochodowych, czy też wypłaty przez spółkę dywidend akcjonariuszom.

Janusz Cichoń w piśmie tłumaczy też, że wszyscy zainteresowani wskażą jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie wydawania interpretacji, jej ewentualnej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia. To on dostanie wydaną, na wspólny wniosek złożony przez kilku podatników, interpretację od organu właściwego dla niego (tj. dla wskazanego wnioskodawcy). Jednak w takim przypadku ochrona będzie dotyczyła wszystkich zainteresowanych. Chodzi o to, że jeżeli wnioskodawcy zastosują się do wytycznych z interpretacji, ale postępowanie takie okaże się błędne, organy podatkowy nie będą mogły pociągnąć ich z tego tytułu do odpowiedzialności.

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji indywidualnej >>

Wydany dokument będzie też przekazywany do wiadomości organom podatkowym i organom kontroli skarbowej właściwym dla wszystkich zainteresowanych.

Obecnie, gdy wniosek złoży jeden uczestnik transakcji (bo o interpretację może wystąpić tylko jeden podatnik), to interpretacja chroni tylko jego.