Dokumenty te uprawniają więc do zastosowania 0-proc. stawki VAT dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stwierdził w interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Tym samym rozwiał wątpliwość podatnika co do korzystania (przy tego typu transakcjach) z innych dokumentów niż tylko przesyłane w formie papierowej.
Przypomnijmy, że jednym z warunków zastosowania preferencyjnych zasad jest posiadanie w dokumentacji dowodów, które łącznie potwierdzą wywiezienie i dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Dyrektor IS wyjaśnił, że przepisy nie regulują formy tych dokumentów. Zasadniczo więc dopuszczalna jest każda forma, byle uprawdopodobniała spełnienie wspomnianych warunków (tj. wywóz i dostarczenie towarów). – W dobie szeroko rozumianej komunikacji technicznej nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesyłanemu np. w formie elektronicznej, skanem czy faksem – stwierdził w interpretacji.
Jednocześnie organ podatkowy przypomniał, że od 1 kwietnia 2013 r. przepisy art. 42 ust. 3 ustawy o VAT nie wymagają już dla zastosowania 0-proc. stawki podatku posiadania kopii faktury.
Dla zastosowania 0-proc. stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów nie jest konieczne posiadanie dokumentu przewozowego w formie papierowej. Wystarczy jego wersja elektroniczna (w szczególności skan – wraz z podpisem nabywcy potwierdzającym odbiór towaru)
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 stycznia 2014 r., sygn. ILPP4/443-465/13-3/ISN.