Dokumenty te uprawniają więc do zastosowania 0-proc. stawki VAT dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stwierdził w interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Tym samym rozwiał wątpliwość podatnika co do korzystania (przy tego typu transakcjach) z innych dokumentów niż tylko przesyłane w formie papierowej.
Przypomnijmy, że jednym z warunków zastosowania preferencyjnych zasad jest posiadanie w dokumentacji dowodów, które łącznie potwierdzą wywiezienie i dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).