Są wątpliwości, jak rozstrzygnąć sprawę firmy, która odliczyła podatek od zakupu paliwa z faktur wystawionych przez niemożliwego do zidentyfikowania dostawcę.
Fiskus takie odliczenie uważa za bezprawne. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny, zanim wyda prawomocny wyrok, zdecydował się skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sporne faktury