Odziedziczone mieszkanie wolno sprzedać po zapłaceniu od niego podatku od spadku. Obowiązek ten może powstać na nowo nawet jeśli zobowiązanie się już przedawniło.
Wystarczy, że po upływie lat podatnik potwierdzi nabycie spadku w jakimkolwiek dokumencie, w sądzie albo powoła się na ten fakt przed urzędem.
Wynika to z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten mówi, że obowiązek zapłaty daniny może powstać na nowo, gdy podatnik wcześniej nie zgłosił spadku w urzędzie skarbowym. Wystarczy, że nabycie majątku potwierdziło pismo (wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma) bądź prawomocny wyrok sądu (wtedy obowiązek powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia).