W takiej sytuacji podatnik rozlicza amortyzację od tej jego części, którą ma prawo użytkować. Potwierdził to wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o spółkę prowadzącą aquapark, będącą współwłaścicielem nieruchomości, na której powstał kompleks krytych pływalni. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał jej pozwolenie na użytkowanie kompleksu basenowego, ale z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych. Spółka otworzyła więc dla klientów aquapark, a prace związane z wykończeniem i adaptacją piwnic trwały nadal.

Nie miała jednak pewności, czy postępuje prawidłowo, wprowadzając do ewidencji środków trwałych wybudowany kompleks (bez części piwnicznej) i rozpoczynając jego amortyzację.

Izba Skarbowa w Poznaniu odpowiedziała, że takie działanie jest nieprawidłowe, ponieważ amortyzować można tylko w pełni ukończone budynki. Powołała się na art. 16a ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i wskazała, że budynek można uznać za środek trwały i tym samym można go amortyzować tylko wówczas, gdy będzie on kompletny (tj. gdy zakończą się prace związane z wykończeniem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych) oraz zdatny do użytku, tj. gdy spółka otrzyma ostateczną decyzję nadzoru budowlanego na jego użytkowanie. Izba uznała, że bez znaczenia jest otrzymanie przez spółkę pozwolenia na użytkowanie części obiektu. W ocenie izby, dopiero gdy spółka otrzyma decyzję na użytkowanie całości, będzie mogła wprowadzić do ewidencji kompleks obiektów jako jeden środek trwały i rozpocząć jego amortyzację.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Pełnomocnik firmy tłumaczył przed sądem, że wybudowany kompleks pływalni posiada wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Przekonywał, że pozostała do realizacji adaptacja pomieszczeń piwnicznych, które stanowią niewielki ułamek całkowitej powierzchni całego obiektu, nie wpływa w żaden sposób na wykorzystywanie reszty budynku.

Sąd przyznał rację spółce i uchylił interpretację izby. Wczoraj rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy NSA. Uzasadniając wyrok, sędzia Bogusław Dauter wyjaśnił, że z przepisów podatkowych regulujących zasady amortyzacji nie wynika, iż kompletny i zdatny do użytku jest tylko ten budynek, co do którego zostało wydane pozwolenie na użytkowanie całego obiektu.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 5 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 1711/13.