Może to zrobić wcześniej, jeśli posiada pozwolenie na użytkowanie jedynie części obiektu. Wtedy amortyzację rozlicza od tej jego części, którą ma prawo użytkować.

Tak orzekł dziś Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki prowadzącej ośrodek sportowo-rekreacyjny typu aquapark.

Wyrok NSA z 5 marca 2014 r. (sygn. II FSK 1711/13), prawomocny.