W ciągu tygodnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa odmienne wyroki. W jednym uznał, że osoba, która przekazała bliskim mieszkanie w zamian za opiekę, nie płaci podatku, w drugim – że ma go uiścić.
W rozstrzygnięciu z 25 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 211/12) NSA orzekł, że dożywotnik nie musi płacić podatku, bo żadne przepisy podatkowe nie określają, w jaki sposób miałby ustalić wartość otrzymanych świadczeń. Wczoraj jednak NSA stwierdził zupełnie inaczej. Uznał, że dożywotnik jest w stanie wyliczyć sobie taki przychód. Ma więc zapłacić podatek według stawki 19 proc.
Skutek ostatnich orzeczeń NSA w sprawie umów dożywocia jest taki, że jedna osoba musi zapłacić podatek, a druga nie, mimo że transakcje, jakich dokonały, są identyczne.