Podatnik, któremu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrekompensowała szkody powstałe na jego mieniu, powinien uznać otrzymaną kwotę za przychód i zapłacić od niej PIT – potwierdził WSA w Gliwicach.
Sprawa dotyczyła podatnika, który dostał z GDDKiA odszkodowanie za uszkodzenia w budynku powstałe podczas prac związanych z budową obwodnicy miasta. Podatnik był przekonany, że nie będzie musiał zapłacić od niego podatku, dzięki art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych oraz od agencji wykonawczych. Podatnik był zdania, że GDDKiA jest właśnie agencją rządową.
Nie zgodziła się z nim izba skarbowa. W wydanej interpretacji wskazała, że cechą agencji rządowych jest to, iż nie stanowią one organów centralnych państwa. Tymczasem generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej, wykonującym swe zadania przy pomocy GDDKiA, co wynika z art. 18 ustawy o drogach publicznych. Również ze statutu samej GDDKiA wynika, że jest ona centralnym urzędem administracji rządowej – wskazała izba.
Z interpretacją tą zgodził się sąd. Potwierdził, że GDDKiA nie jest ani agencją rządową, ani wykonawczą. Powołał się przy tym na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w wyroku z 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 707/11). W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że GDDKiA nie jest agencją rządową, ponieważ działa w ramach struktury administracyjnej na szczeblu centralnym, stając się tym samym urzędem centralnym administracji rządowej powołanym do obsługi innego centralnego organu (generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad).
Skoro nie budzi wątpliwości, że GDDKiA nie jest ona agencją rządową ani wykonawczą, to otrzymane przez podatnika odszkodowanie w ramach ugody pozasądowej nie jest zwolnione z podatku – orzekł WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 25 lutego 2014 r. sygn., akt I SA/Gl 1335/13.

Justyna Podlaszewska, konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o