Jedzenie i napoje, jakie spożyli w restauracji nauczyciele uczestniczący w zabawie sfinansowanej ze środków szkolnych, są ich przychodem z nieodpłatnych świadczeń, od którego pobrać należy zaliczki na PIT – wyjaśniła łódzka izba skarbowa.

W październiku 2013 r. odbyła się impreza integracyjna w restauracji dla nauczycieli szkolnych i ich rodzin. O możliwości uczestnictwa w niej powiadomiono wszystkich pracowników szkoły, którzy byli uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Impreza kosztowała 1800 zł, gdyż taka była wartość jedzenia i napojów, jakie spożyło jej 27 uczestników. Szkoła zapytała, czy w związku z tym powinna pobrać zaliczki na PIT od otrzymanego przez jej pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Sama uważała, że nie, gdyż nie można wyliczyć zindywidualizowanego przychodu każdego uczestnika imprezy. Szkoła wyjaśniła, że restauracja zapewniła jej pracownikom tzw. szwedzki stół, co wyklucza możliwość wyliczenia, jaka jest wartość świadczenia otrzymanego przez nauczycieli i osoby towarzyszące.

Sędziowie mają różne poglądy w sprawie PIT od imprez integracyjnych >>

Nie zgodziła się z tym izba skarbowa. Uznała, że dla potrzeb pobrania PIT przychód można wyliczyć, dzieląc koszt organizacji imprezy przez liczbę osób zaproszonych, a następnie tak ustalony przychód przypisać tylko 27 osobom, które pojawiły się w restauracji. Izba zauważyła także, że skoro zabawę sfinansowano ze środków ZFŚS, to jej uczestnicy muszą sprawdzić, czy nie ma wobec nich zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten pozwala na zwolnienie z podatku świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS do rocznej kwoty 380 zł.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lutego 2014 r. nr IPTPB1/415-687/13-4/DS

Imprezy integracyjne: Szwedzki stół sposobem na urzędy skarbowe >>