Obecnie nie można wnieść skutecznie żadnego pisma procesowego do sądu administracyjnego, które nie jest odręcznie podpisane. Odpowiednie przepisy, które umożliwią składanie pism elektronicznych, zaczną obowiązywać dopiero w 2017 r. Tak wynika z wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
NSA rozwiał nadzieje tych podatników spierających się z urzędami, którzy uważali, że można złożyć skargę czy inne pismo procesowe do sądu w sposób elektroniczny, tj. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (przy zastosowaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego) lub przy wykorzystaniu platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
Dotychczas część składów orzekających sądów uznawała, że nie ma co do tego przeszkód. Wynika to z tego, że Polskę, podobnie jak inne państwa UE, obowiązuje dyrektywa w zakresie podpisów elektronicznych. Inne zaś składy sędziowskie automatycznie odrzucały takie pisma, wskazując na to, że obecne regulacje procesowe nie dopuszczają takiego sposobu kontaktu skarżącego z sądem. NSA w składzie siedmiu sędziów opowiedział się właśnie za tym drugim stanowiskiem.