Analogicznie będą postępować firmy niekorzystające z takiej pomocy.

O ile jednak płatnicy PIT, rozliczający maksymalnie pięć osób, będą jeszcze mogli przekazywać formularze tradycyjnie (w formie papierowej), o tyle z tej możliwości nie skorzystają już biura rachunkowe. Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Czy zatem każdy przedsiębiorca usługowo prowadzący księgi będzie musiał posiadać podpis elektroniczny?

Z odpowiedzi MF na pytanie DGP wynika, że biuro będzie miało dwie możliwości. Będzie mogło się posługiwać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem) – tym samym, z którego użyciem wysyła deklaracje do ZUS za pomocą programu Płatnik.

Drugim rozwiązaniem będzie możliwość składania e-deklaracji PIT za pomocą portalu podatkowego. Uwierzytelnianie użytkownika portalu w trakcie zakładania konta odbywać się będzie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Według ministerstwa ta druga opcja będzie możliwa w II połowie bieżącego roku dla deklaracji PCC i SD, a dla deklaracji PIT z początkiem 2015 roku. Takie są bowiem plany uruchomienia portalu podatkowego.

W obu sytuacjach pracownik biura rachunkowego musi uzyskać od podatnika pełnomocnictwo (na druku UPL-1).

Z kolei płatnicy osoby fizyczne, którzy sami składają e-deklaracje (bez pośrednictwa biura rachunkowego), będą mogli je podpisywać danymi autoryzującymi – tak jak obecnie można podpisać roczne e-zeznanie, np. PIT-37. Jak wyjaśnia resort, taka możliwość zostanie wprowadzona w przepisach wykonawczych.