Jacek Trusiński, partner w kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki, wyjaśnia, że każde z miast kandydujących do organizacji igrzysk musi – już na etapie składania oferty – zagwarantować zwolnienie podatkowe dla nagród z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przykładowo, składając ofertę na organizację igrzysk zimowych w 2022 r., Kraków, musiał zapewnić, że nagrody z MKOl nie będą objęte daniną.
Po wyborze zwycięskiej oferty tę samą preferencję musi potwierdzić państwo będące gospodarzem igrzysk.