Sąd wskazał, że warunkiem stosowania stawki preferencyjnej jest przynależność artykułu do określonej grupy PKWiU lub kodu nomenklatury scalonej CN. Nie ma dodatkowego wymogu dotyczącego terminu przydatności do spożycia.
Sąd rozpatrywał sprawę producenta artykułów spożywczych, który w ramach swojej działalności sprzedawał ciastka owsiane o terminie przydatności do spożycia równym 12 miesięcy. Był to termin dłuższy niż dozwolony określonymi w tym zakresie przepisami. Podatnik uznał jednak, że skoro jego ciastka kwalifikują się do objęcia pozycją 10.71.12 PKWiU, to ma prawo do preferencyjnej stawki 8 proc. Był zdania, że dodatkowy warunek byłby sprzeczny z dyrektywą VAT.