Podatnik może zastosować obniżoną stawkę VAT dla ciastek oraz pieczywa o dłuższej dacie trwałości lub przydatności do spożycia – orzekł wczoraj WSA w Poznaniu.

To kolejne w ostatnim czasie pozytywne dla podatników rozstrzygnięcie w tym zakresie. W zeszłym tygodniu po stronie przedsiębiorców stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III Sa/Wa 3222/13). Odmienne stanowisko zaprezentował natomiast np. WSA w Krakowie w wyroku z 14 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 438/14).
Mariusz Machciński, doradca podatkowy ze Stone & Feather Tax Advisory Sp. z o.o., który był pełnomocnikiem we wczorajszej sprawie, podkreśla, że sędziowie mieli świadomość istnienia dwóch odmiennych linii orzeczniczych. Uznali jednak, że skargi zasługują na uwzględnienie, bo podatnik powołał się na korzystniejsze dla niego prawo wspólnotowe.
Chodziło o producenta wyrobów spożywczych, który spytał Izbę Skarbową w Poznaniu, czy może stosować obniżoną 5-proc. stawkę VAT do dostawy towarów z grupowania PKWiU 10.71.11 „Pieczywo świeże”, gdy data ich minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 14 dni.
Chciał się też upewnić, czy obniżoną stawkę (8 proc.) może zastosować również do ciastek o kodzie 10.71.12 PKWiU o trwałości powyżej 45 dni. Wskazywał, że polskie przepisy są w tym zakresie sprzeczne z unijnymi. Prawo wspólnotowe nie różnicuje bowiem wysokości stawek podatku w zależności od klasyfikacji towarów jako towary „świeże”. Dlatego wszystkie produkty piekarskie i ciastkarskie powinny być objęte obniżonymi stawkami VAT, bez względu na datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
Z tym argumentem zgodził się WSA, uchylając obie interpretacje poznańskiej izby.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 23 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 130/14 i I SA/Po 129/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia