Rejestrując firmę w 2011 r. przedsiębiorca wynajmujący miejsca noclegowe turystom złożył wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej. W związku z tym, że do 20 stycznia 2012 r. nie poinformował fiskusa o zmianie sposobu, w jaki chce się rozliczać, urząd skarbowy uznał, że będzie to robił w dotychczasowy sposób. Wydał więc decyzję, w której ustalił stawkę podatku na cały 2012 r. w wysokości 203 zł miesięcznie.

We wrześniu 2012 r. przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Podał nowy zakres świadczonych usług. Zamiast wynajmu pokoi turystom chciał się zajmować inżynierią i doradztwem technicznym, a także rozliczać się 19-proc. podatkiem liniowym i prowadzić ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W 2013 r. urząd skarbowy przeprowadził postępowanie podatkowe, w którym ustalił m.in., że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) podatnik nie poinformował go o zmianach w działalności. Przepisy te nakazują zawiadamiać urząd skarbowy m.in. o zmianach dotyczących zakresu prowadzonej działalności w ciągu siedmiu dni od zaistnienia takiego faktu. Skoro mężczyzna tego nie uczynił, to wygasła decyzja dotycząca karty podatkowej. Za cały 2012 r. powinien się więc rozliczyć na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (stawki 18 proc. i 32 proc.).

Podatnik odwołał się. Jego zdaniem z przepisów nie wynika, że zawiadomienie należy złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego. Uważał, że skoro zmienił wpis w CEIDG, to dopełnił formalności.

Te argumenty nie przekonały ani izby skarbowej, ani gdańskiego WSA, do którego trafił spór. Sąd potwierdził, że przepisy nie przewidują możliwości zawiadomienia o zmianach w działalności rozliczanej w formie karty podatkowej za pośrednictwem CEIDG. W ten sposób zgodnie z art. 29 ustawy o ryczałcie przedsiębiorca mógłby powiadomić urząd skarbowy tylko o wyborze karty podatkowej jako formy opodatkowania przy założeniu firmy. Urzędnicy mieli więc rację i decyzja wydana wobec przedsiębiorcy wygasła – podsumował sąd.

Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gdańsku z 16 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1357/13.