Przedsiębiorca zapytał, czy od swoich usług powinien zapłacić podatek piwny określony w art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Danina wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania VAT usługi.
Jego zdaniem nie ma takiego obowiązku, gdyż podatek piwny płacą tylko podmioty reklamujące napoje alkoholowe. On natomiast – jak podkreślił – tylko wyprodukuje i zamontuje reklamę, ale nie bierze odpowiedzialności za jej treść. To jego kontrahent zawarł umowę, na mocy której świadczy usługi reklamowo-marketingowe dla browaru. Z tymi argumentami zgodziła się izba skarbowa.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 grudnia 2013 r., nr IPTPP2/443-721/13-4/JS