We wniosku o interpretację podkreślał, że przepisy unijne nie regulują kwestii opodatkowania suszu tytoniowego akcyzą. Dodał, że także z ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) nie wynika, że sprzedaż suszu do innych krajów UE lub państw trzecich miałaby podlegać daninie. Podatnik powołał się także na zgodne z jego stanowiskiem wyjaśnienia, które Ministerstwo Finansów zaprezentowało na swoich stronach internetowych.

Potwierdziła to także izba skarbowa. Dodała, że katalog sytuacji, w których susz tytoniowy podlega akcyzie, jest określony w art. 9b ust. 1 ustawy. Nie ma w nim sprzedaży podmiotom unijnym ani z krajów trzecich.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 grudnia 2013 r. nr IPTPP3/443A-51/13-2/BJ