Tylko nocleg ze śniadaniem łącznie można objąć 8-proc. stawką podatku. Wszelkie dodatkowe usługi oferowane w hotelowym pakiecie, takie jak kolacja z winem czy kąpiel w SPA, trzeba opodatkować oddzielnie, naliczając 23-proc. VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przedsiębiorca prowadzący hotel z restauracją postanowił oferować pobyt wraz z usługami dodatkowymi. Klienci poprzez internetową platformę zakupową mogą nabywać całe pakiety usług. Przykładowo, para może wykupić noclegi ze śniadaniem i nastrojową kolacją. Inny pakiet przewiduje kąpiele w wannie SPA. We wniosku o interpretację podatkową właściciel hotelu zaznaczył, że klient nie ma możliwości rezygnacji z poszczególnych atrakcji. Nabywając pakiet, płaci jednak mniej, niż gdyby każdą z tych usług kupował oddzielnie. Przedsiębiorca zapytał, czy może opodatkowywać pakiety 8-proc. VAT. Argumentował, że załącznik nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) w poz. 163 przewiduje taką stawkę dla usług związanych z zakwaterowaniem.

Minister finansów się z tym nie zgodził. Stwierdził, że nocleg wraz z dodatkowymi atrakcjami nie jest usługą kompleksową, a tylko wtedy możliwe byłoby opodatkowanie ich łącznie niższą stawką – tj. taką jak przewidziana dla zakwaterowania. Według ministra integralną część usługi noclegowej stanowi jedynie śniadanie.

Przedsiębiorca dochodził swoich racji przed sądem. NSA w pełni podzielił stanowisko ministra finansów, uchylając wyrok I instancji. Sędzia Marek Kołaczek podkreślił, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, iż z usługami kompleksowymi mamy do czynienia tylko wtedy, gdy relacja między usługą pomocniczą a podstawową jest taka, że bez tej pierwszej niemożliwe byłoby spełnienie świadczenia głównego. Jeśli jednak można dane usługi rozdzielić, a klient nie odczuje utraty ich użyteczności, to należy je opodatkować oddzielnie. NSA zaznaczył też, że wliczanie śniadania w cenę doby hotelowej jest standardem przyjętym w Europie, co dodatkowo przemawia za tym, iż tylko tego typu usługę można uznać za kompleksową i wykazać na fakturze z jedną stawką.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 6 grudnia 2013 r. (sygn. I FSK 1758/12)