Pieniądze otrzymane przez akcjonariusza z tytułu rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej nie są jego przychodem. Tak twierdzi WSA we Wrocławiu, ale orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu opublikował ostatnio uzasadnienie do ważnego i korzystnego dla akcjonariuszy likwidowanych SKA wyroku.
Spółka kapitałowa, będąca polskim rezydentem podatkowym, wyjaśniła we wniosku o interpretację indywidualną, że może zostać akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, która później prawdopodobnie zostanie zlikwidowana. W związku z tym spodziewa się otrzymać pieniądze lub inne składniki majątku SKA, np. wierzytelności wynikające z pożyczek i ze sprzedaży aktywów (nieruchomości).