Według ekspertów wchodząca w życie od 2014 r. preferencja w VAT dla sprzedaży dań pasażerom jest potrzebna, ale nie została dobrze sformułowana.
Chodzi o art. 43 ust. 2a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który ma obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Przewiduje on zwolnienie z VAT dla dostawy gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia daniny.
Jak wyjaśnia DGP Ministerstwo Finansów, jest to wdrożenie treści art. 136 lit. b dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Pozwala on państwom członkowskim na zwolnienie z VAT dostawy towarów, przy nabyciu lub wykorzystaniu których podatek nie podlegał odliczeniu.