Opłaty za szpitalny nocleg rodzica przy chorym dziecku są wolne od podatku od towarów i usług.

W szpitalu, który ma wielu małych pacjentów, często nocują rodzice lub opiekunowie. Lecznica pobiera od nich opłaty na pokrycie kosztów zakwaterowania. Zapytała izbę skarbową, czy takie wynagrodzenie może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Szpital uważał, że nie musi naliczać podatku. Powołał się na art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z nim wolne od daniny są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Szpital podkreślił, że nocleg rodziców lub opiekunów wpływa na komfort psychiczny dzieci i przyspiesza ich powrót do zdrowia. Jest to więc niewątpliwie cel terapeutyczny, który uzasadnia korzystanie ze zwolnienia podatkowego.