Decyzję określającą wielkość straty można wydać na tak długo, jak długo istnieje możliwość zweryfikowania deklaracji za rok podatkowy, w którym została ona odliczona od dochodu – orzekł NSA.
Przedsiębiorca wykazał stratę z działalności za rok 2003 w wysokości ponad 37 tys. zł. Urząd skarbowy wszczął w 2009 r. kontrolę rozliczeń mężczyzny. Po jej zakończeniu określił w 2011 r. stratę na kwotę 22 tys. zł.
Przedsiębiorca odwołał się do izby skarbowej. Był zdania, że decyzja wydana została po upływie terminu do rozliczenia straty, który minął wraz z końcem roku 2008.