Preferencja w PIT i CIT przysługuje podmiotom, które nabywają innowacyjne wartości niematerialne i prawne, czyli np. licencje i oprogramowanie. Aby odliczyć połowę poniesionych wydatków, trzeba spełnić wiele warunków.

Czy każdy ma prawo do odliczenia przy zakupie

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła specjalistyczne oprogramowanie niezbędne jej do pracy. Czy może skorzystać z ulgi na nowe technologie?